Σπίτι / Τηλεγράφημα αυτοκόλλητα / Σετ αυτοκόλλητα Animesgi