Σπίτι / Τηλεγράφημα αυτοκόλλητα / Σετ αυτοκόλλητα Colorgi