Σπίτι / Τηλεγράφημα αυτοκόλλητα / Κοράκι Joseph Σετ αυτοκόλλητα