Rumah / Pelekat telegram / Gadis dalam cinta pelekat