บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / เอมมาสโตนสติ๊กเกอร์ชุด