บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / คู่เพนกวินสติ๊กเกอร์ชุด