บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / Makaron และแฮมสเตอร์สติ๊กเกอร์ชุด