บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / ประธานซูชิสติ๊กเกอร์ชุด