บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / อวาเลร่าสติ๊กเกอร์ชุด