Kirish : juft

    Uy / Xabarlar belgilangan "juft"