Kirish : The

    Uy / Xabarlar belgilangan "The" (Bet 5)