Trang chủ / Bức điện Stickers / Bạc Hà, Spook bộ dán mèo